Stoffenlijst

Aan het Verdrag is een stoffenlijst gekoppeld die een cruciale rol vervult bij het bepalen van de juiste losstandaard.

In het geval van eenheidstransport moet het laadruim of de ladingtank niet gereinigd of gewassen worden (overslagresten dienen wel verwijderd te worden). In alle andere gevallen zoekt men in aanhangsel III van het Verdrag, de zogenaamde stoffenlijst, het ladinggoed op volgens het NSTR-nummer.

De stoffenlijst dient altijd geraadpleegd te worden om de losstandaard van een schip vast te stellen alsmede de afgifte- en innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater, regen- en ballastwater vermengd met ladingrestanten.

De lijst is aan vernieuwing toe, maar voor de eerste periode na het van kracht worden van de bepalingen van het Verdrag kan deze nog goede diensten bewijzen.

Later kan er wellicht aan de hand van praktijkervaring een vernieuwde uitgave worden gerealiseerd.

De stoffenlijst is terug te vinden op de website van het CDNI (www.cdni-iwt.org/nl) onder documenten. Op deze site worden binnenkort veel gestelde vragen en antwoorden (FAQ's) m.b.t. deel B gepubliceerd.