Startpagina

Afvalverzameling voor binnenschepenDienstverlening Afvalinzameling voor binnenschepen

De Vlaamse waterwegbeheerders en havenbesturen voeren duurzaamheid hoog in het vaandel. Een milieuverantwoorde inzameling van afvalstoffen afkomstig van de binnenvaart draagt bij tot het realiseren van het principe van duurzaamheid.

Het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart (ook gekend als het CDNI) het is in 1996 in Straatsburg ondertekend en na ratificatie door alle Verdragsluitende Staten, op 1 november 2009 van kracht geworden.

Dit verdrag heeft als doel alle betrokkenen, dus niet enkel de schipper of de bemanning, maar ook de verlader en de ontvanger van de lading, te sensibiliseren rond de verontreiniging van oppervlaktewater, de beperking van de hoeveelheid scheepsafval en het stimuleren van recyclage.

Dit verdrag onderscheidt drie soorten afval :

 

Meer informatie wordt gegeven op de website www.cdni-iwt.org