Formulier voor informatie aan te melden voorafgaand aan de afgifte

Scheepsgegevens
ENI : European Number of Identification
Ontvangstinstallatie en reisgegevens
De inzamelaar zal na goedkeuring van deze aanvraag contact opnemen met het schip om in onderling overleg de datum, het uur en de plaats van de inzameling af te spreken.
Aard en hoeveelheid afval en residuen aan boord

Geschat volume

Verificatiecode
Opgelet! Velden aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen