Meldpunt

België en Nederland hebben een meld- en informatiepunt voor deel B van het Verdrag ingericht. Voor vragen in het desbetreffende gebied kan men terecht bij :

In België wordt de informatie in de regel in het Nederlands verschaft, maar in de mate van het mogelijke kunnen schippers die geen Nederlands spreken verder geholpen worden in het Engels, Frans of Duits.

De melding wordt altijd doorgegeven aan de betrokken overheidsdienst, havenautoriteit of waterwegbeheerder.

Bij het formuleren van een antwoord naar aanleiding van een binnenkomende klacht bij het meldpunt, wordt er geen standpunt ingenomen, maar beoogt men louter nadere informatie te verschaffen over de bepalingen van het Verdrag. Voor zoveel als nodig wordt er dan ook benadrukt dat het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen dan ook geenszins kan of zal tussenkomen in enige gerechtelijke procedure.