Ontvangstinstallaties voor scheepsafval

DEEL A - In ruil voor de betaling van uw verwijderingsbijdrage kan u terecht in de recyclageparken van de waterweg- en havenbeheerders voor gratis afgifte van het olie- en vethoudend afval (deel A). Bij afgifte van olie- en vethoudend afval dient u uw Eco-kaart en olie-afgifteboekje voor te leggen.

DEEL C - Voor de afgifte van het overig scheepsbedrijfsafval (de vaste afvalstoffen) kan u ook terecht in de recyclageparken en in de containers aan de sluizen. Sommige locaties aan de sluizen zijn omgevormd tot sorteerstraten met containers voor papier en karton, PMD, glas en restafval.

Voor de afgifte van het overig scheepsbedrijfsafval is steeds een registratie noodzakelijk. Contacteer uw ontvanginrichting of meer info via https://www.visuris.be/Binnenvaartservices.

Een beperkt deel zoals het restafval, het grofvuil en het KGA (verven en solventen) is betalend. Daarvoor geldt een tarief conform het principe “de vervuiler betaald” en is raadpleegbaar via de kaart van ontvangstinstallaties. Alle overige scheepsbedrijfsafvalstoffen kan u nog steeds gratis afgeven.

Huishoudelijk afval moet zoveel mogelijk gescheiden naar de recycleerbare categorieën papier/karton, GFT, glas, harde (plastic) kunststoffen, piepschuim, folies PMD+ en restafval te worden afgegeven. Door een maximale scheiding van de verschillende afvalstoffen draagt u bij aan een goede recyclage en beperkt u het volume restafval.


Klik op Inzamelpunten milieuboot (milieuboot) of Inzamelpunten vaste stations (vast inzamelstation) of Inzamelpunten tankwagen (tankwagen) voor detailinformatie.

 

Ontvangstinstallaties voor scheepsafval - weergeven op een grotere kaart