Losverklaringen

Het is verplicht om de model-losverklaringen te gebruiken die te vinden zijn op de website van het CDNI onder documenten.

De documenten bevinden zich in een pdf-formaat op deze website, en kunnen mits aangepaste tekstverwerkingsprogramma's of pdf-programma's als een invuldocument behandeld worden. Opgelet, het gebruik is verplicht en er mogen geen delen van het document verwijderd of veranderd worden. Evenmin mag de losverklaring geïntegreerd worden in andere checklists zoals bunkerchecklists.

Ook wanneer er geen reiniging plaatsvindt (bv. bij eenheidstransporten, bepaald stukgoed) geldt de verplichting voor het invullen van de losverklaring.

Het is de verantwoordelijkheid van zowel de ladingontvanger/overslaginstallatie als van de vervoerder/schipper om te beschikken over een blanco losverklaring.