Partners

Department of Mobility and Public Works

Waterwegen en Zeekanaal
 • Ben Quintelier
  Policy Assistant Navigation
  Waterways and Sea Canal
  Coördination and Support Division
  Management and Exploitation Unit
  Koning Albert II-laan 20, bus 14
  1000 Brussels
  Belgium
  T +32 2 553 77 19
  F +32 2 553 76 75
  ben.quintelier@wenz.be
  www.wenz.be


OVAM
 • Johan Verlinden
  Beleidsmedewerker Scheepvaart
  Dienst Ketenbeheer en bedrijven
  Afdeling Afvalstoffen - en Materialenbeleid
  OVAM - The public Waste Agency of Flanders
  Stationsstraat 110
  2800 Mechelen
  Belgium
  T +32 15 284 367
  F +32 15 434 403
  Johan.verlinden@ovam.be
  www.ovam.be

De Vlaamse Waterweg
 • ing. Miek Hasevoets
  Head of Division Milieucoördinatie
  Havenstraat 44
  3500 Hasselt
  Belgium
  T +32 11 298 414
  F +32 11 221 277
  www.vlaamsewaterweg.be

Port of Antwerp

Port of Zeebrugge

Haven Oostende

Port of Genth

Departement Omgeving

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen
 • Jo Van duynslaeger
  secretaris-generaal
  Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen

  Maatschappelijke zetel :
  Markgravestraat 12
  2000 Antwerpen
  Belgium

  Loket en correspondentieadres :
  Straatsburgdok Zuidkaai 11
  2030 Antwerpen
  Belgium
  T + 32 3 232 99 18
  kbvbin@gmail.com