Startpagina

WalstroomWalstroom is het begrip waarmee wordt aangegeven dat een schip gebruik maakt van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Varende schepen gebruiken in principe hun eigen generatoren om elektriciteit op te wekken. In de haven is het laten draaien van de dieselmotoren echter onnodig milieubelastend. Het veroorzaakt voornamelijk uitstoot van CO2, NOx en PM10 fijnstof.

 

arrow-forward.png Lees meer

Lees meer


 

Walstroominfrastructuur biedt schepen aan de kade de mogelijkheid hun hulpmotoren af te zetten en gebruik te maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Dat biedt tal van voordelen. De emissies tijdens het liggen aan de kade worden hierdoor vermeden. Ook voor het geluid en de levenskwaliteit aan boord betekent walstroom een voordeel.

Het gebruik van walstroom wordt op verschillende beleidsniveaus aanbevolen en gesteund. Walstroom is één van de strategieën die door de World Ports Climate Initiative aanbevolen wordt om de milieu-impact van schepen te reduceren. In mei 2006 lanceerde de Europese Commissie een aanbeveling ter bevordering van het gebruik van walstroom door schepen die in communautaire havens verblijven en wilde hiermee de lidstaten stimuleren om walstroominfrastructuur te voorzien. Met het verder uitbouwen van de faciliteiten voor walstroom, wordt ook uitvoering gegeven aan het Vlaamse 3E-BinnenvaartConvenant van 2009 en het 3E-Binnenvaartactieplan. Het 3E-BinnenvaartConvenant beoogt onder meer een aanzienlijke vermindering van CO, NOx, fijn stof en CO2. Ook het Luchtkwaliteitsplan dat op 30 maart 2012 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd voorziet acties om het gebruik van walstroom aan te moedigen.

 

arrow-forward.png Sluit

Om de meerwaarde van walstroom ten volle benutten, wordt gezocht naar een harmonisatie van het beheersysteem en betalingssysteem voor walstroom.

arrow-forward.png Lees meer

Extra info


 

Met het oog op uniformiteit werd, in het kader van het Trans-European Network Transport (TEN-T) project, dat het departement MOW (afdeling Haven- en waterbeleid) samen coördineert met het Gemeentelijke Haven van Antwerpen, nv De Scheepvaart, Havenbedrijf Gent nv van publiek recht en Waterwegen en Zeekanaal NV, een centraal beheersysteem voor walstroom in Vlaanderen (CEBES) ontwikkeld. Het CEBES is sinds november 2015 operationeel. Gebruikers/schippers kunnen via één centrale website pagina 'walstroom aanvragen' terecht op het CEBES. Via de ontwikkeling van een uniform overkoepelend centraal beheerssysteem (CEBES), zijn de verschillende lokale beheersystemen (LOBES) van de haven van Antwerpen (op Kaai 75), nv De Scheepvaart (op de wachthaven in Wijnegem) en Waterwegen en Zeekanaal nv (op de wachthaven van Evergem) aan dit webplatform gekoppeld.

 

arrow-forward.png Sluit

Walstroom wordt reeds op een aantal locaties aangeboden, zie 'walstroom aanvragen'. In het kader van het Klimaatfonds zullen de waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart nog een extra inspanning doen om het netwerk verder uit te breiden.

arrow-forward.png Lees meer

Extra info


 

Er zullen de volgende jaren nog nieuwe walstroomvoorzieningen ontwikkeld worden.

Op het territorium van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) zijn een aantal locaties waar het aanbieden van walstroom een toegevoegde waarde heeft. W&Z wil in 2016 op de locatie te Evergem, opwaarts de sluis, binnenvaartondernemers ook de mogelijkheid bieden walstroom af te nemen. Deze locatie heeft potentieel gezien het aantal schepen dat er aanmeert. Daarnaast zal dit ook hinder voor omwonenden verminderen en zal het zorgen voor een beperking van de uitstoot van luchtpolluenten. W&Z wil ook medio 2016 een walstroomvoorziening realiseren op de opwaarts Katelijnepoortbrug te Brugge.

Op het territorium van nv De Scheepvaart zijn een aantal locaties waar het aanbieden van walstroom een toegevoegde waarde heeft. nv De Scheepvaart wil in 2016 op de linkeroever van het Albertkanaal te Wijnegem binnenvaartondernemers bijkomende mogelijkheden bieden walstroom af te nemen. In deze zone is een zone voor langdurig aanmeren (maximum 7 dagen) aanwezig. Deze zone is gelegen nabij het centrum van de gemeente Wijnegem. Het aanbieden van walstroom op deze locatie zal een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit en de geluidshinder in de onmiddellijke omgeving (bebouwing). Bovendien is deze locatie gelegen in het drukst bevaren gedeelte van het Albertkanaal.

In 2015 werd de walstroominstallatie ter hoogte van K75 uitgebreid met 2 bijkomende LS-walstroomkasten en een hoogspanningscabine. Deze nieuwe kasten kunnen een groter elektrisch vermogen leveren en zijn specifiek, maar niet exclusief, bedoeld voor de grootverbruikers, typisch tankerschepen.

Aan Groenendijk zullen medio 2016 drie nieuwe kasten geplaatst worden, maar dit is afhankelijk van de plaatsing van de loopbruggen.

 

arrow-forward.png Sluit