Nieuws

Efficiënter omgaan met energie uit walstroom aan boord van je schip. Juli 2022.

 

In 2021 werd een energie- en walstroomscan uitgevoerd op 26 binnenschepen. Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten van deze studie. De energiescans zijn een onderdeel van het Europese onderzoeksproject Clean Inland Shipping (CLINSH).

 

Via deze link vind je gedetailleerde info over deze studie, de aanpak en de aanbevolen maatregelen. Gebruik jij al walstroom? | Port of Antwerp-Bruges (portofantwerpbruges.com)

****************

Persbericht
16/09/2021

Energiebesparende investeringen banen de weg voor walstroom

 

Voor binnenvaartschippers die investeringen aangaan in energiebesparende maatregelen wordt walstroom een alternatief voor de traditionele dieselgenerator aan boord van het schip. Dat is de conclusie na 26 energiescans bij binnenvaartschepen. De scans werden gratis aangeboden door North Sea Port, de Vlaamse overheid en Port of Antwerp om het gebruik van walstroom door binnenschepen te bevorderen. Een win-win-win voor schipper, omwonenden en milieu.

 

Walstroom is een milieuvriendelijke en stille manier om Europese binnenvaartschepen te voorzien van elektriciteit. Zowel in Port of Antwerp, in North Sea Port als langs Vlaamse waterwegen zijn walstroomkasten voorhanden. Uit onderzoek blijkt dat ze vaker kunnen worden gebruikt. De resultaten van de studie worden ondersteund door de Europese partners in het Clean Inland Shipping Project.

 

Om het bewustzijn en de interesse voor walstroom in de binnenvaartsector te vergroten, lanceerden Port of Antwerp, North Sea Port en de Vlaamse overheid (De Vlaamse Waterweg nv en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) eind september vorig jaar een oproep naar kandidaten voor een gratis energiescan. Zesentwintig binnenschippers gingen op die oproep in. Ook uit het buitenland kwam interesse om dergelijke energiescans daar op te zetten. Zo kwamen er aanvragen uit onder meer Nederland en Duitsland.

 

Effect op lucht en geluid

Momenteel wekken de meeste binnenschippers de nodige energie op met eigen dieselgeneratoren, met de bijhorende geluidshinder en CO2- en o.a. stikstofuitstoot tot gevolg. In het kader van schonere lucht en geluidsarme omgevingen, wordt de overstap op walstroom voor binnenschippers aangemoedigd. Dit heeft een directe impact op het milieu en de omwonenden van onze drukbevaren waterwegen.

 

De overstap lijkt dus voor de hand liggend maar is voor veel binnenschippers niet zo vanzelfsprekend: veel van de schepen zijn technisch nog niet uitgerust om op een veilige manier in te pluggen. Om van walstroom gebruik te kunnen maken, moet dus geïnvesteerd worden.

 

Op 4 jaar terugverdiend

Tijdens de 26 scans nam een deskundige het elektriciteitsnet aan boord van het schip én het verbruik onder de loep. Elk verslag geeft inzicht in het verbruik en tips voor eenvoudige besparingen waarmee de walstroomfactuur van het binnenschip tot een minimum beperkt kan worden.

 

Uit de gevoerde energiescans blijkt dat investeringen zich op gemiddeld 4 jaar terugverdienen door de energiebesparing die wordt gerealiseerd. De 26 schepen samen bespaarden op jaarbasis 1,9 GWh, of evenveel als wat 63 gezinnen op een jaar aan elektriciteit verbruiken. Dat betekent 499 ton minder CO2-uitstoot per jaar.

 

De besparing verschilt per type schip: een tankschip of binnenvaartcontainerschip kan het equivalent besparen van 4,5 gezinnen per jaar. Een drogebulkbinnenvaartschip dat alle aanpassingen doorvoert, bespaart ongeveer evenveel als een gezin. In totaal zijn er een duizendtal binnenvaartschepen in België.

 

Onderdeel van Europees onderzoeksproject CLINSH

Deze energiescans zijn een onderdeel van het Europese onderzoeksproject Clean Inland Shipping (CLINSH), dat op zijn beurt deel uitmaakt van het European Life Program dat focust op leefmilieu, natuurbehoud en klimaatacties. Het zet in op de verbetering van luchtkwaliteit door de ombouw en monitoring van binnenvaarschepen enerzijds en het faciliteren van walstroominfrastructuur anderzijds. Deze publiek private samenwerking bundelt organisaties in Nederland, België, Duitsland en Engeland en loopt van 2016 tot februari 2022. Meer info op www.clinsh.eu.

 

Op donderdag 16 en vrijdag 17 september vindt een consortiummeeting plaats in Gent.

 

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De binnenvaart vormt een essentiële en duurzame schakel in het transport van goederen van en naar de zeehavens. Walstroom draagt bij tot nog duurzamer transport, want zorgt voor een lager energieverbruik van de binnenschepen, minder emissies en minder lawaai. Door deze energiescans mogelijk te maken, ondersteunen we én innovatie en het koolstof vrijmaken van het transport. Kortom, een belangrijke stap in het verduurzamen van onze logistieke stromen naar en van de zeehavens.” 

 

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Al 58% van het vervoer tussen het havengebied van North Sea Port en het achterland gaat via de binnenvaart. Verder inzetten op walstroom voor de binnenvaartschepen maakt de binnenvaart én het vervoer verder in Europa nog duurzamer.”

 

Annick De Ridder, Antwerps havenschepen: “Aan de walstroomkasten van Port of Antwerp kunnen binnenschippers 100% groene stroom afnemen. Deze energiescans tonen aan dat het voor hen loont om hun elektrische installatie aan boord hiervoor aan te passen.”

 

Walstroom in Vlaanderen

Op de website van het Vlaams Binnenvaartservicesplatform kunnen binnenschippers een overzicht krijgen over het netwerk aan walstroomvoorzieningen in Vlaanderen en vinden ze de nodige info hoe ze van deze voorzieningen gebruik kunnen maken. Voor meer info zie www.binnenvaartservices.be/walstroom/.

****************

 

CLINSH consortium invests in green and future-proof inland shipping: Consortium Meeting in Ghent 16-17 September 2021.

life.gif   CLINSHlogo.jfif

 Lees meer : https://www.clinsh.eu/ 

****************

Gebruik walstroomkasten Evergem

Wie momenteel walstroom gebruikt in Evergem doet dat via het platform van Techmetrys. Echter per vrijdag 9 augustus worden deze kasten overgezet naar het vernieuwde platform van Park-line Aqua en kan je via dit platform gebruik gaan maken van de diensten.

Wat moet je hiervoor doen?

 • Je moet, als je dat nog niet bent, klant worden bij Park-line Aqua. Ga naar www.parklineaqua.nl, klik op ‘word klant’ en vul het registratieformulier in. Wanneer je de bevestiging van de inschrijving hebt ontvangen, ben je klant;
 • Download de Park-line Aqua app op je mobiele telefoon. Deze vind je terug in de Appstore of Google Playstore. Of ga naar je klantpagina op app.parklineaqua.com.
 • Open de app of ga naar app.parklineaqua.com en klik op ‘reset password’. Vul je geregistreerde e-mailadres in en je ontvangt een e-mail met een link om je wachtwoord aan te maken. Met je e-mailadres als gebruikersnaam en je wachtwoord kan je inloggen in de app.
 • Als je bent ingelogd, kan je een transactie starten.

Opgelet! Op vrijdag 9 augustus rond 10.00 uur worden de kasten overgezet naar het platform van Park-line Aqua. Dit betekent dat je vóór die tijd je transactie beëindigd moet hebben. Na 10 uur kan je de transactie opnieuw starten in het platform van Park-line Aqua.

****************

Walstroom binnenvaart (01-03-2019) 

Voor een duurzame haven

Over CLINSH

CLINSH – CLean INland SHipping – is  een project waarin emissie-reducerende technologieën en alternatieve brandstoffen voor de binnenvaart in de praktijk worden getest. De emissies van de deelnemende schepen worden voor en na de aanpassingen gemonitord. De meetresultaten worden verzameld en door regionale, nationale en Europese overheden gebruikt voor (nieuw) beleid voor vergroening van de binnenvaart.

Walstroom in de haven

Het CLINSH project belicht tevens de voordelen van walstroom. Tot nu toe komt de energie voor verwarming, verlichting en andere activiteiten aan boord van dieselgeneratoren. North Sea Port kiest voor walstroom voor de aan-boord energievoorziening. Door te kiezen voor walstroom stoten aangemeerde schepen minder fijnstof en broeikasgassen uit. Hiermee verbetert de luchtkwaliteit in en rond havens.

Doel

Het doel van CLINSH is om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit in de stedelijke gebieden langs waterwegen. Het CLINSH project wil met het versnellen van de emissiereductie in de binnenvaartsector voldoen aan de toekomstige, strengere Europese regelgeving.

****************

Eindrapport TEN-T project 'Walstroom in Vlaanderen' 2012-BE-92063-S - 24/08/2016

Het globale doel van het project is de uitbouw op grotere schaal van een walstroomnetwerk voor de binnenscheepvaart in Vlaanderen, inclusief een eenvormig beheer- en betalingssysteem, dat moet bijdragen tot de ontwikkeling van het vervoer over water als milieuvriendelijk alternatief voor wegvervoer.

Lees meer

****************

Riviercruises aan Antwerpse Eilandje voortaan op walstroom - 16/03/2016

Sinds februari 2016 kunnen riviercruiseschepen die aanmeren aan het Kattendijkdok Westkaai op het Eilandje in Antwerpen, gebruik maken van walstroom. Dat betekent dat zij hun generator niet hoeven te gebruiken om de nodige energie te hebben aan boord.

Lees meer

****************

Afname walstroom en drinkwater wachthaven Wijnegem

In het kader van de verdere vergroening van de binnenvaart investeerde nv De Scheepvaart in walstroominfrastructuur op het Albertkanaal. In de wachthaven van Wijnegem op het Albertkanaal kunnen binnenvaartondernemers er vanaf 06/07/2015 terecht voor de afname van walstroom en drinkwater. De binnenvaartondernemer kan hier ook zijn huishoudelijk afval afgeven in afgesloten afvalcontainers.

Lees meer

****************

Norm IEC 80005-3 betreffende walstroomaansluitingen op laagspanning

Eind 2014 is de voorlopige versie (PAS) van IEC-80005-3: Utility connection port - Part 3 : Low Voltage Shore Connection (LVSC) systems - General Requirements gepubliceerd. De definitieve versie wordt verwacht gedurende de tweede helft van 2015.

Lees meer

****************

Walstroomkasten in de Antwerpse haven

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) heeft 7 nieuwe walstroomkasten geïnstalleerd aan Kaai 75, het wachtdok der lichters. Het Havenbedrijf geeft binnenschippers daarmee de mogelijkheid om elektriciteit te verbruiken via de wal terwijl ze aangemeerd liggen in het wachtdok. Gebruikers dienen zich eerst eenmalig te registreren via deze website en kunnen vervolgens tegen betaling gebruik maken van deze dienst.

PROCEDURE

 • Activeren

  Van zodra u aangesloten bent op een vrij stopcontact, kan u de energielevering op 3 manieren activeren.

  1. SMS ENI_nummer # stopcontactnummer # start naar 3040

  2. Bel naar +32 70 210 121 en volg de instructies

  3. Via uw persoonlijke webpagina

  Druk vervolgens op de groene (re)startknop. Indien de activatie succesvol is, zal de groene lamp knipperen en ontvangt u elektriciteit.
  Indien de groene lamp dooft, is er geen activatie mogelijk. U dient nogmaals te activeren (maximum 2x mogelijk) met het mobiel nummer dat u hebt ingegeven in uw persoonlijke pagina en de instructies nauwgezet te volgen.

 • Stopzetten

  U kan de energielevering op 3 manieren stopzetten. Na de-activatie dient u de stekker te verwijderen.

  1. SMS ENI_nummer # stopcontactnummer # stop naar 3040

  2. Bel naar +32 70 210 121 en volg de instructies

  3. Via uw persoonlijke webpagina

 • Meer uitgebreide info over dit alles kan u vinden op www.portofantwerp.com/nl/walstroom.


 

Website "www.walstroomplatform.be" online

Vlaanderen beschikt voortaan over deze nieuwe viertalige website. De website is bedoeld voor de talrijke watergebruikers. Ze biedt een mooi overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ter bevordering van het gebruik van stroom aan wal. Bezoekers kunnen op de website terecht voor allerlei nuttige informatie. Schippers kunnen onder andere zien waar ze hun schip op het elektriciteitsnet kunnen aansluiten.

Lees de volledige persmededeling

****************

Studie toont voordeel in omschakeling naar walstroom voor regelmatige havengebruikers

Het studiebureau Ingenium onderzocht in opdracht van het havenbestuur van Zeebrugge en POM West-Vlaanderen of het technisch en financieel haalbaar is om walstroomfaciliteiten te voorzien aan wal en op schepen die regelmatig en voor langere periodes in de haven van Zeebrugge liggen. Voor 25 procent van de calls bleek dit het geval te zijn. Dit is 10 procent van het aantal schepen in Zeebrugge. De resultaten van de studie werden deze voormiddag voorgesteld tijdens een workshop in Zeebrugge.

Lees verder

****************

Eerste walstroomproject van start in de haven van Gent

In de haven van Gent zullen vanaf 2014 voor het eerst zeeschepen kunnen gebruik maken van walstroom. Aangemeerde schepen kunnen dan aansluiten op het elektriciteitsnet aan de wal wat het milieu ten goede komt. Het Havenbedrijf Gent en DFDS Seaways sloegen hiervoor de handen in elkaar. Dit wordt een primeur voor beiden.

Lees verder

****************

Walstroomcoördinator

In Vlaanderen is de interesse voor het inzetten van walstroom de laatste jaren sterk toegenomen. Om de mogelijkheden voor het aanbieden van walstroom optimaal te benutten en te uniformiseren, voorziet het Luchtkwaliteitsplan in het kader van de uitstelaanvraag voor de normen van NO2 (VR 2012.03.30) in de aanwijzing van een walstroomcoördinator. Op het overleg van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) d.d. 28/02/2012 werd Mohssine El Kahloun van de afdeling Haven- en Waterbeleid als walstroomcoördinator aangeduid. Hij coördineert via het Overleg Walstroomplatform met alle betrokkenen voor alle Vlaamse waterwegen en havengebieden de stand van zaken, de knelpunten en de mogelijke oplossingen inzake walstroom.

****************