Partners


Departement Mobiliteit en Openbare Werken

De Vlaamse Waterweg
 • ir. Koen Maeghe
  De Vlaamse Waterweg nv
  Afdeling Waterwegbeheer
  Havenstraat 44,
  3500 Hasselt
  België
  T 011 29 84 36
  M 0496 57 85 58
  F +32 11 22 12 77
  www.vlaamsewaterweg.be

 • ing. Jan Mangelschots
  Diensthoofd Elektromechanische dienst
  Donk 120
  2400 Mol
  België
  T +32 14 33 76 40
  F +32 14 31 94 36
  M +32 496 57 85 08
  www.vlaamsewaterweg.be


Departement Omgeving

Port of Genth

Waterwegen en Zeekanaal
 • Judith Wouters
  Beleidsmedewerker Binnenvaartservices & recreatie
  Waterwegen en Zeekanaal NV
  Afdeling Coördinatie en Ondersteuning
  Koning Albert II-laan 20 bus 14
  1000 Brussel
  België
  T +32 2 553 77 75
  F +32 2 553 76 75
  www.wenz.be

Port of Antwerp

Port of Zeebrugge
 • Patrice Vindevogel
  Ingenieur
  Technische Dienst Elektriciteit - Mechanica
  Port of Zeebrugge
  P. Vandammehuis
  Isabellalaan 1
  8380 Zeebrugge
  België
  T + 32 50 54 32 11
  F + 32 50 54 32 21
  pv@mbz.be
  www.portofzeebrugge.be

 • Paul Schroe
  ps@mbz.be

 • Denis Maly
  dm@mbz.be

Haven Oostende

Stad Antwerpen

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen
 • Jo Van duynslaeger
  secretaris-generaal
  Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen

  Loket en correspondentieadres :
  Straatsburgdok Zuidkaai 11
  2030 Antwerpen
  Belgium
  T + 32 3 232 99 18
  kbvbin@gmail.com