Coördinatie drinkwatervoorziening

Binnen het VBSP wordt de coördinatie van drinkwaterlevering voorzien.

Strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen van het VBSP m.b.t drinkwatervoorzieningen zijn :

 • de coördinatie van alle initiatieven om te beantwoorden aan de strikte noden m.b.t drinkwatervoorzieningen;

 • de gezamenlijke gecoördineerde visie over infrastructuur (ontwerp, beheer en onderhoud) van drinkwaterinstallaties uitwerken;

 • het uniformiseren van het aanbiedings- en het betalingssysteem;

 • de coördinatie bij de opmaak van een samengestelde overzichtskaart van drinkwater.

Uitdagingen

De verschillende Vlaamse havendiensten en binnenvaartbeheerders hebben op lokaal niveau verschillende acties uitgevoerd om de mogelijkheden voor het aanbieden van walstroom en afvalinzameling optimaal te benutten. Voor drinkwater blijven de inspanningen echter beperkt en zijn meer inspanningen nodig.

 1. Uniformiseren aanbiedings- en betalingssysteem voor drinkwater

  Het te voorziene centraal aanbiedings- en betalingssysteem voor walstroom die in het kader van het TEN-T walstroom project wordt ontwikkeld, biedt de mogelijkheid om drinkwaterafnamepunten in de toekomst te integreren.

  Hiervoor dienen nog de nodige webservices opgezet en afgestemd te worden met de lokale beheerssystemen van de waterbeheerders.

 2. Drinkwaternetwerk uitbreiden

  Het VBSP neemt de uitdaging aan om het aantal drinkwaterafnamepunten uit te breiden in Vlaanderen. Hiervoor moet het Departement Mobiliteit en Openbare zijn coördinerende rol spelen om de aansluiting van drinkwaterafnamepunten op het centraal systeem te verzekeren.